“Ռուժին-կաթ”

“Ռուժին-կաթ”

    “Ռուժին-կաթ” ընկերության հիմանական նպատակը հանդիսանում է որակյալ արտադրանքը, բնական կաթնամթերքի առաջընթացը շուկայում, դրանց ճշգրիտ պահպանման և առաքման հետևողականությունը: Ընկերությունը մշտապես կատարելագործվում է, բարելավելով տեխնոլոգիաներն և տեխնիկական բազան, ինչը հնարավորություն է տալիս առաջարկել սպառողին որակյալ արտադրանք: Ընկերությունը առաջարկում է բարձրորակ բնական կաթնամթերք, հաճախորդների սպասարկման բարձր մակարդակ և առաքման օպտիմալ ժամկետներ:

Ժամանակակից սարքավորումները, լավագույն տեխնոլոգիաները և բարձր որակավորում ունեցող տեխնոլոգները ստեղծել են արտադրանք, որն ամբողջովին համապատասխանում է գնին և որակին և գրավում է հասարակության բոլոր խավերին: