"Առևտրաարդյունաբերական ընկերություն" ԱՁ

"Առևտրաարդյունաբերական ընկերություն" ԱՁ

"Առևտրաարդյունաբերական ընկերություն" ԱՁ սանիտարահիգիենիկ ապրանքների արտադրության բնագավառում առաջատար դիրք է զբաղեցնում Ուկրաինայում: Արտադրանքի որակը գնահատել են ոչ միայն ուկրաինայի, այլ նաև հարևան երկրների սպառողները:

Ներկայումս գործարանը արտադրում է զուգարանի թուղթ ТМ "Комфорт Люкс" վերա մշակված թղթի թափոններից, որի որակը համապատասխանում է ДСТУ 4267:2003-ին, որն հաստատված է համապատասխան վկայականով: Արտադրանքը ամբողջովին համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին: Ընկերությունը շարունակում է արագ տեմպերով կատարելագործել իր արտադրանքը, որպեսզի մշտապես համապատասխանի սպառողների պահանջներին: