Մեր մասին

«Լիա ֆուդը» հիմնադրվել է 1993 թ.-ին: Ունենալով փոքր, բայց փորձառու անձնակազմ՝ սկսել է արագ տեմպով վերելք ապրել, որի արդյունքում այժմ ներկայանում է հմուտ ղեկավարներով և բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներով, որոնց օպերատիվ աշխատանքի շնորհիվ մշակվում է կազմակերպության ռազմավարությունը (առաքելությունը)՝ հասնելու սահմանված նպատակներին, հաստատելու փոխշահավետ հարաբերություններ. մասնավորապես նոր համագործակցություններ արտասահմանյան և տեղի բարձր գնահատական նվաճած կազմակերպությունների հետ, մշտապես բավարարել սպառողների պահանջները, պահպանել այն բարձր դիրքը, որը վաստակել է տարիների ընթացքում, զարգանալ և ընդլայնվել շարունակաբար:

Կազմակերպության զարգացման հիմքում միշտ առաջընթացի գաղափարն է, որի շնորհիվ ճշգրիտ կերպով ի կատար են ածվում ընթացիկ ծրագրերը և ապագա նախագծերը:

 

 

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Իրացման և մատակարարման  դեպարտամենտի արհեստավարժ աշխատակիցները ապահովում են  ներմուծված  ապրանքների  օպտիմալ մատակարարում Երևանում և ՀՀ-ի  որոշ շրջաններում : Գնորդների ցանկությամբ  առաքում կարող է  իրականացվել  ՀՀ-ի  ցանկացած  տարածաշրջան կազմակերպության սեփական  տրանսպորտային միջոցներով: 

 www.lia.am